Pazartesi, Mayıs 20, 2024
tr
Ana Sayfa KÖŞE YAZISI Kopenhag kriterleri

Kopenhag kriterleri

Kopenhag Kriterleri Kopenhag Emniyet Müşavirliği için ve orada çalışan herkes için önemli olup Kopenhag diyince ilk akla gelendir. Bu nedenle Kopenhag Kriterleri hakkında aşağıdaki özet bilgileri vermek istiyorum:
22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.
Siyasi kriter
Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlık haklarını güvence altına alan kurumların varlığı.
Ekonomik kriter
İşleyen ve aynı zamanda birlik içinde rekabetçi baskılara ve diğer serbest piyasa güçlerine dayanabilecek bir serbest piyasa ekonomisi-nin varlığı.
Topluluk ve Mevzuatın Benimsenmesi
Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin hedeflerine bağlı kalmak üze-re üyelik için gerekli yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesine sahip olmak.
Avrupa Birliği 1993 Kopenhag Zirvesi’nde Kabul Edilen Tüm Üyelik Kıstasları
Siyasi Kıstas: Ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığı.
Ekonomik Kıstas: (1) İstikrarlı piyasa ekonomisinin mevcudiyeti; (2) Başta AB olmak üzere dış dünya rekabetine dayanma kapasitesi.
Uyum Kıstası: Siyasi Birlik ile Ekonomik ve Parasal Birlik de da-hil olmak üzere, AB’nin müktesebatına uyum kapasitesi.
Kopenhag kriterleri
Aday ülkeler:
Demokrasiyi,
Hukukun üstünlüğünü,
İnsan Haklarını,
Azınlıklara saygı gösterilmesi ve korunmasını,
İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını ve Birlik içinde piyasa güçleri ve rekabetçi baskı ile baş edebilecek kapasiteyi garanti eden kurumların istikrarını sağlamış olmalıdır.
Üyelik, aday ülkenin siyasal, ekonomik ve parasal birliğin hedef-lerine katılma da dahil olmak üzere üyelik yükümlülüğünü üstlenme yeteneğine sahip olmasını da öngörür.
Birliğin, Avrupa’nın entegrasyonu momentumunu muhafaza ederken, yeni üyeleri özümseme kapasitede birlik ve aday ülkeleri için önemlidir.
Kopenhag emniyet müşavirliği görevi dolayısıyla Kopenhag Kri-terlerini de bilmek ve mümkün olduğunca uygulamak zorunlu hale geliyordu. Telefonla veya yüz yüze konuştuğumuz birçok arkadaş Kopenhag Kriterlerinden söz ediyor, ne olduğunu soruyor veya ko-nuyla ilgili bir takım görüşlerini iletiyordu. Sohbet sonunda benim onlara sık sık verdiğim cevap şöyleydi: “Kopenhag’da olmamdan dolayı Kopenhag Kriterlerini kendi açımdan uygulamaya çalışıyorum. Ancak Kopenhag Emniyet Müşavirliği görevim 2012 yılı Eylül ayında sona erdiğinde Danimarka’dan Türkiye’ye dönerken Danimarka’nın Dani’sini burada bırakıp Marka’sını Türkiye’ye getireceğim dediğimde herkes çok gülüyor ve inşallah diyordu. Şimdi hala Danimarka’nın Dani’si orada kaldı Marka’sını buraya getirdim” diye cevap veriyorum. Sırası gelmişken Daniska’nın da Danimar-ka’nın Danca karşılığı Danishco’dan geldiğini ve çok çeşitli rivayetler olduğunu bizde de Daniska’nın iyi anlamına (ala) geldiğini belirtmek istiyorum. Oysaki Danimarkalıların Daniska’nın iyi anlamına geldiğine dair bir bilgilerinin de olmadığını özellikle belirtiyorum.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON HABERLER

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: “İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat İstanbul’da düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde" yaptığı konuşmada şunları söyledi; Dış ticaret dengesini sağlamak için çalışıyoruz “ Cumhuriyet tarihinin en...

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze’nin Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile düzenlediği ortak basın toplantısında verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve...

AB’nin düşünce kuruluşu EUISS’in raporu: “Türkiye dünyada dört kritik bölgede önemli güce sahip”

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan Avrupa Birliği (AB) Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (EUISS), Türkiye'nin küresel ölçekte yükselen konumuna dikkati çeken "Türkiye'nin Dünyadaki Kartları" başlıklı bir...

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: “KKTC ile ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları...

SON YORUMLAR

error: Content is protected !!