Pazartesi, Mayıs 20, 2024
tr
Ana Sayfa GENEL Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

  Olimpiyat oyunlarının anavatanı sayılan Avrupa kıtasında ilk kez yapılacak Avrupa oyunlarının Azerbaycan’da yapılması büyük tarihi olay, ülkemizin imza attığı uluslararası başarılardan biridir. Bu başarının elde edilmesine etki eden başlıca faktör Azerbaycan’ın laik arenada kazandığı başarı, tuttuğu yeri ile ilgilidir. Bağımsızlık kazandıktan sonra etkin ve dış siyasetinin uygulanması, ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi dünya devletlerinin Azerbaycan’a olan itimadının artması ile sonuçlanmıştır. Dikkate almak gerekir ki, buna kadar cumhuriyetimiz birkaç kez uluslararası dikkati kendi üzerine toplamayı başardı. 2011 yılından BM olmayan daimi üyesi olarak başlayan 2 yıllık etkin faaliyet, 2012 yılı Eurovision şarkı yarışmasının Bakü’de yapılması, FİFA U-17 Kadınlar arası dünya şampiyonası, 2013 Azerbaycan’ın milli uyduya sahip sayılı devletler listesine olması, ayrıca BEİD Dırmanma üzere Dünya Kupası ve “F2 Bakü Grand Pri” yarışları, 2014 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başkanlık etmesi vb. bu gibi adımlar Azerbaycan adının sıkça duyulması olanağını ortaya çıkarmıştır. Çağdaş Azerbaycan birçok uluslararası önlemlere, konferanslara, hem spor, hem de diğer odaklı dünya ve Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapmakla yönlü gelişimini kanıtlamıştır. Arka arkaya yapılan spor yarışları Bakü’nün daha büyük ölçekli yarışlara ev sahipliği yapmak imkanlarını, ayrıca uluslararası güveni artırdı.
Spor tarihsel halkımızın milli manevi değerlerinden birine dönüşmüştür. İster SSCB bünyesinde, gerekse bağımsızlık döneminde sporcularımız başarılı performansları Azerbaycan sporunu dünyaya tanıtmıştır. Özellikle bağımsızlığımız elde ettikten sonra spor milli ruhla yoğrularak daha da perspektif olmuştur. Azerbaycan Cumhurbaşkanının kararı ile 2012 yılı ülkemizde “Spor Yılı” ilan edilmiş ve bu yıl Azerbaycan sporu için bir takım olağanüstü olaylarla akılda kalmıştı. Özellikle, Londra Olimpiyatlarında sporcularımızın başarılı performansları Azerbaycan sporunun varlığını ispatlamıştı.
 Bugün Azerbaycan’da çok yüksek düzeyde oluşturulan spor altyapısı mevcuttur. Spor başarıyla, hızla gelişiyor. Sporun kitlesinin artması sağlanıyor ve Azerbaycan’da Olimpiyat hareketi çok yüksek düzeye getiriliyor. Dünya şampiyonaları, Olimpiyat oyunlarında, Avrupa şampiyonaları bayrağımız dalgalanıyor. Yıldan yıla sporcularımız başarıları, madalya sayısı artıyor. Bu da doğrudan ülkemizin spor şöhretinin yükselmesine, Azerbaycan’ın dünyada ve Avrupa’da spor devleti olarak tanınmasına olanak sağlar. Tesadüf değildir ki, bu başarı Avrupa’da tutacak ilk oyunların Azerbaycan’da yapılması için lojistik zemin hazırladı. Avrupa Oyunlarının Azerbaycan’da yüksek düzeyde organize edilmesi amacıyla Cumhur Başkanın kararı ile oluşturulan Organizasyon Komitesinin yorulmak bilmeyen etkinlikleri yok sayılamaz.
Spor oyunlarını “siyasi oyun” olarak kullananlar …
  Azerbaycan bugün uluslararası arenada başarılar kazanmış, hızlı ekonomik-siyasi gelişimi ile laik dikkat çekmeyi başarmıştır. Azerbaycan’a karşı olan ilgi taraflı değildir. Malumdur ki, devletin başarıları diğer devletleri hiç de hep iyi anlamda “ilgilendirmiyor”. Her bir başarı kendi peşinde belli karışıklıkları getiriyor. Çünkü devletin başarısı bununla barışa bilmeyenlerin uğursuzluğudur. Zafere engel olmaya çalışan güçler daha da etkin hale, ister iç, gerekse dış “propaganda makinesi” (NM) çalışmaya başlıyor.
  Avrupa Olimpiyat Komitesi Azerbaycan’da l Avrupa Oyunları’nın yapılması ile ilgili karar alındıktan sonra geçen dönem içinde oyunların yüksek düzeyde düzenlenmesi ile ilgili oluşturulan Organizasyon Komitesi bu önemli uluslararası spor etkinliğinin unutulmaz şekilde uygulanması amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Yeni oluşturulan ve mevcut spor tesislerinin esaslı onarım çalışmalarının bugünkü hızı ve seviyesi, hazırlık çalışmalarının zamanında tamamlanacağına eminlik kazandırmaktadır. Fakat, ne yazık ki, ülkemizin bu başarısı bir kısım iç ve dış güçler tarafından tahrif edilmeye başlanılmıştır. Yerli ve yabancı medyada gerçeğe uygun olmayan, önyargılı paylaşılan bilgiler oyunlar öncesi Azerbaycan’ın imajının bozulmasına yönelik adımlardır.
  İlk önce değinelim ki, “sapı kendimizden olan baltalar” a – ki, daima “milli birlik” çağrısı altında kişisel ilgi ve çıkar uğruna çalışan iç kuvvetlere. Avrupa oyunlarına az bir zaman kala ülke genelinde panik yaratmak, dünya kamuoyunun dikkatini Azerbaycan’a yöneltmek amacıyla bu güçler tarafından çeşitli tarz “şov” lar hazırlanıyor. Şeffaf ve açık olmayan önyargılı bilgiler, videolar yerel internet sitelerinde, sosyal ağlarda paylaşılıyor. Soru şudur: bu mudur milliyetçilik? Devlet hakkında doğru olmayan bilgileri dünya kamuoyuna duyurmak, devletin ifşasına çalışmak… Bu etkinliğin arkasında duran motif milli sevgimi, yoksa kişisel arzu? Devletine, milletine bağlı olan her bir sivil siyasi kimliğine bakılmaksızın devletinin başarılarını daha da kabartmalı. Milli gurur ve sevgi hissi ile göstermelidir. Avrupa oyunları sadece Avrupa, hem de dünya tarihine Azerbaycan adını kazıyacaktır. Hiçbir dayanağı olmayan, yanlış bilgilerle bu oyunları lekelemek değil, Azerbaycan’ın bu oyunları layıkıyla geçirmesi, ülkemizin daha gerçekçi tanınması için emek gerekir. Yurtiçinden panik yaratmakla dış güçlerin desteğine “ihtiyaç duyan” iç kuvvetler periyodik dış medya için veritabanı rolünü oynuyor. İlginç burasıdır ki, milli ruhtan öte, Ermeni şahısların birliğinden toplanan bu güçler Karabağ konusunda bu “büyük birliği” gösteri etmiyorlar. Karabağ gerçeklerinin dünyada yayılmasına yardımcı olmuyorlar, sonra ise milli rifahtan dem vuruyorlar. Yalan çıkışlarla dikkat çekmeye çalışanların etkinliği aslında satmak ve yalancılık yapmaktır! Bununla Azerbaycan’ı istemeyen bir grup dışı güçlerin de “telaşlanma” için imkan sağlayacaktır.
 İngiltere’nin “Amnesty International” örgütünün l Avrupa Oyunlarını boykot çağrısı, oyunlara hazırlıkla ilgili gerçekleştirilen etkinlikler hakkında dezinformasiyaların dolaşıma bırakılması, yabancı medyada isteğe yerleştirilen önyargılı, önyargılı materyaller ve diğer konular bu girişimlerin bariz örnekleridir “. Tüm bunlar ülkemize karşı önyargılı tutum sergileyen dış güçlerin faaliyetidir. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, özellikle Almanya, Fransa gibi gelişmiş devletlerde Avrupa oyunları ile ilgili siyah PR belli anlamda verimli çalışmaktadır. Resmi devlet tutumunun olmamasına rağmen Avrupa oyunlarının boykot edilmesi yönünde “telaşla” çalışan güçler mevcuttur. Batı’nın önyargılı tutumu anlaşılandır. Çünkü bugün dünyada Ermeni lobisi denilen ve aslında Batı ve ABD’de kendi mührünü vuran bir korsan grup mevcuttur. Özellikle de lobinin Avrupa’nın demokrasi, eşitlik, adalet çağrısında bulunan ülkesi Fransa tarafından beslenilmesi Fransa’nın önyargılı tutumunun izahına açıklık getiriyor. Maalesef, insan eşitliğinden, her türlü ayrımcılık yapılmamasından konuşan Batı Hıristiyan faktörünü kendi politikasından kenarlaştıra bilmiyor. Ülke liderinin da sürekli vurguladığı gibi çifte standartlar bugün Batı dünyasının önde gelen politikasıdır. Hümanizm taraftarı olan Batı milyonlarca mültecinin kendi doğma el-obalarından iadesi için yıllardır kararlı bir adım atmıyor, insanlık dışı Ermeni cinayetleri halen cezasız kalıyor, ama ne içinse Batı’nın bazı dairelerine Avrupa oyunlarının ifşası meselesi daha ilginçtir. Çünkü Batı demokrasinin, ifade özgürlüğünün hakimliği “altındadır”. Milyonlarca Azeri’nin feryadı Batı için etkili değildir, fakat Azerbaycan’da iç istikrarı bozmak, “demokrasi” yaymak daha etkilidir. Nitekim günümüzde Mısır’da, Libya’da, Suriye’de, Irak’ta vb. devletlerde biz bu “demokrasi” ni daha açıkça görüyoruz.
  Spor oyunlarından herhangi bir “siyasi oyun” olarak yararlanmaya çalışan ister yerli, gerekse yabancı güçlerin tüm girişimleri yine de sekteye uğrayacak. 2012 yılı da ülkemiz için önemli bir etkinlikle akılda kalmıştı: “Eurovision şarkı yarışması”. Bu tedbir arifesinde de ülkemizin imajını zedelemeye niyetlenecek bir takım gösteriler, aktiviteler gerçekleşmişti. Fakat bu arzuda olanlar için fiyasko kaçınılmaz oldu. Sonuç ortada; Azerbaycan muteber önleme olağanüstü şekilde ev sahipliği yaptı, mentalitemize özgü misafirperverlik Eurovision tarihinde de ilke imza attı. Esas işi söze yok, faaliyete vermek gerekir. Çünkü sonuç tahrif edilemez, faaliyet, emek, zahmet kendi sonucunu verecek ve Bakü Avrupa oyunları Avrupa tarihinde ilk ve vazgeçilmez bir ırk olarak kutlanacak.
Avrupa oyunları; sonucu
 24 yıllık bağımsızlık tarihimize rağmen başarılarımız daha çok yıllar tarihi olan birçok devletlerin başarılarından daha fazladır. Bu, Azerbaycan’ın kendi gücüne edindiği, akıl gücüne yönettiği bağımsızlığının sonucudur .Bakü’de Avrupa oyunlarında Avrupa’nın 49 ülkesinden 6000’den fazla sporcu 20 spor dalında mücadele edecek. Etkinlik:
  – Azerbaycan’ın uluslararası nüfuzunun güçlenmesine;
  – Ülkemizin turizm potansiyelinin yayımlanmasına;
  – Azerbaycan’ın artan ekonomik-siyasi gelişmesinin tanıtılmasına;
 -Milli-manevi değerlerimizin (eski ve zengin kültürümüzün, milli mutfağımızın, misafirperverlik gibi kendine özgü yüksek kalitemizin vb.) Avrupa toplumuna sunmalarına;
  – Multikulturalizmin, hoşgörülü ortamın hakim olduğu Azerbaycan’ın tanıtılmasına;
 -Doğu ve Batı’nın beşiği, medeniyetler diyalog mekanı olan Cumhuriyetimizin objektif şekilde değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır.
  Gerçekleşen çeşitli etkinliğin temel amacı oyunların maksimum şekilde planlı, lojistik organizasyonu, genç, bağımsız, dinamik gelişen Azerbaycan’ın ister spor, isterse de ekonomik-siyasi alanda başarılı olduğu büyük başarıların göstergesidir. Gerçekleştirilen amaçlı faaliyet şöyle demeye olanak veriyor ki, 2015 yılı oyunları ister kurumsal, ister yapısal, gerekse de bölgesel açıdan unutulmaz olacak Azerbaycan bu itimadı da doğrultacaktır. Avrupa Oyunları’nın başarılı organizasyonu, böyle prestijli oyunları geçirmeye muktedir olduğumuzu bir daha kanıtlayacak, cumhuriyetimiz kendi adını tarihe düşürecektir.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON HABERLER

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: “İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat İstanbul’da düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde" yaptığı konuşmada şunları söyledi; Dış ticaret dengesini sağlamak için çalışıyoruz “ Cumhuriyet tarihinin en...

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze’nin Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile düzenlediği ortak basın toplantısında verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve...

AB’nin düşünce kuruluşu EUISS’in raporu: “Türkiye dünyada dört kritik bölgede önemli güce sahip”

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan Avrupa Birliği (AB) Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (EUISS), Türkiye'nin küresel ölçekte yükselen konumuna dikkati çeken "Türkiye'nin Dünyadaki Kartları" başlıklı bir...

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: “KKTC ile ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları...

SON YORUMLAR

error: Content is protected !!