Pazar, Mayıs 9, 2021
tr
Ana Sayfa KÖŞE YAZISI İstanbul’un fethi ve MKE’nin savunma sanayindeki rolü “1976-1982 tarihi hamlesinde Milli...

İstanbul’un fethi ve MKE’nin savunma sanayindeki rolü “1976-1982 tarihi hamlesinde Milli Harp Sanayimiz”(1)

Ülkemizin şerefli tarihindeki yeri, ileri dünya ülkeleri karşısında bugün bulunduğu nokta, bu alanda ne yapmamız gerektiği milli güvenliğimiz ve milli sanayileşme davamız açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple Milli Harp Sanayi dediğiniz zaman bundan ne anladığımız, konunun ehemmiyeti, tarihçemiz, bugünkü duruma nasıl geldiğimiz, başka ülkelerin durumları, bunların birbiriyle mukayeseleri üzerinde durmamız gerekir.
Türkiye’nin içinde bulunduğu halihazır şartlar muvacehesinde silahlı kuvvetlerimizin, memleket içindeki sınai kuruluşlarda yerli olarak imal edilecek malzeme ve teçhizat ile donatılmasının ağırlık kazandığı bir hakikattir.
Malumları olduğu üzere bir ülkede yurt sanayii ne kadar inkişaf etmiş ise o ülkede harp sanayi o kadar inkişaf etmiştir. Sınai gelişmelere ayak uyduramayan ülkelerde harp sanayide gelişmemiştir. Nitekim, 19 uncu ve 20 nci asrın başlarında batıdaki sanayileşme hareketine paralel olarak gelişmemiş ülkeler harp sanayi yönünden diğer ülkelere nazaran geri kalmışlardır.
Ancak bugün harp sanayii, yurt sanayiinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sağlam bir harp sanayiinin kurulması, sağlam bir ağır sanayinin kurulmasıyla mümkündür.
Harp Sanayii denen şey, yalnızca top, tüfek, tank, barut ve patlayıcı madde imal eden sanayii demek değildir. Çeşitli yan kollarıyla gelişmiş bir ağır sanayii bulunan ülkelerde, başka makinaların ve araçların yapılmasına yönelmiş olan sanayiciler gerektiğinde, kolayca bir harp sanayiine dönüşebilmektedir.
Harp Sanayiinin kısa tarihçesi:
Harp silah ve vasıtaları insanlık tarihi kadar eski devirlerden gelmektedir. İnsanlar ilk zamanlarda çeşitli diyebileceğimiz bugünkü şartlara göre iptidai bir takım harp silahı ve vasıtaları kullanmışlardır. Bugünkü harp silah ve vastılarına intikalde 14 üncü ve 15’inci asırlarda meydana çıkmış olan toplar dönüm noktasını teşkil etmiştir. Milletimiz tarihte ilk defa seri halinde topları döken ve bu toplarla fethedilmez bir kale zannedilen İstanbul’u fethederek sadece tarihte bir çağı kapatıp bir çağı açmakla kalmamış harp silah ve vasıtaları tarihinde de bir devir kapatmış yeni bir devir açmıştır.
14 üncü ve 15’inci asırdan sonra 17 nci asırda yeni barut tipleri keşfedilmiştir. Barut tiplerinin bir neticesi olarak güçlü toplar meydana getirilmiştir. Top dökümünde daha güçlü çelikler keşfedilmiştir.
19 uncu asır sonlarında ise Alman Krupp Firması ilk defa vasıflı çelikten top namlusu imal etmeye muvaffak olmuştur. 20 nci asıra gelince 19 uncu asır sonlarında topların büyük gelişmeleri karşısında bunlara karşı kendisini koruyacak bir silah olarak bu sefer tankların hızla geliştiklerini görüyoruz. 20 nci asır tankların hızla gelişmesine ait bir devredir. (Devamı gelecek yazımda….)

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON HABERLER

TİKA’dan Gürcistan’daki çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) tarafından Gürcistan'da Zugdidi Belediyesine bağlı 8 köyde Gürcistan'daki savaş mağduru 55 aileye tarım işlerinde kullanılmak üzere; mini traktörler,...

Diyanet İşleri Başkanlığından Gürcistan’da Ramazan ayı yardımı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan yardım paketleri, Gürcistan Müslümanlar İdaresi ve Tiflis Büyükelçiliği-Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Türkiye’nin ihracatını artırmak”

Cumhurbaşkanlığı'nın 21.04.2021 tarih ve 31461 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan 2021/193 sayılı kararına göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan...

SON YORUMLAR

error: Content is protected !!