Pazar, Mayıs 9, 2021
tr
Ana Sayfa GENEL Türk kamu bürakrasisinin yeni yapısı (1)

Türk kamu bürakrasisinin yeni yapısı (1)

  Küreselleşme ile birlikte hız kazanan çok yönlü değişim dinamikleri tüm toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel hayatında önemli değişikliklere yol açmakla birlikte kamu yönetimine ilişkin kavram ve değerlerde, örgüt yapılarında ve bürokrasisinde   çok önemli değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Başka bir deyişle bu yeniden yapılanma ihtiyacı, tarihte olduğu gibi günümüzde de bir yandan toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerin ortaya çıkardığı iç dinamiklerin baskısından, diğer yandan küresel ve bölgesel ölçekli gelişmelerin doğurduğu zorunluluklardan kaynaklanmaktadır.
Öte yandan küreselleşme, liberalizm ve bunların bir uzantısı olarak yeni yaklaşımlar sonucu değişen koşullar, kamu örgütlerinin hizmet sunumunda kalite ve verimliliğe yönelmesini ortaya koymuştur.
  Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla kamu yönetimininin yapısını mali yönden tamamen değiştiren 2003 yılında 5018 sayılı yasa ile, kamu mali yönetimi ve kontrol  kanunu çıkarılmış, ardından kamu bürokrasisini ve örgüt yapısını değiştirmeyi amaç edinen kamu yönetimi temel kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Daha sonra 2011 yılında bakanlıkların yapısını, işleyişini,  örgüt yapılarını değiştiren  ve yukarıda dile getirilen iki temel kanun’un tamamlayıcısı olarak yapılan  kanun hükmünde kararnameler çıkartılmıştır.
  Bu çalışmanın amacı, 2002 yılı sonrasında kamu yönetimi alanındaki değişiklikleri ele alarak, yapılan yeni düzenlemelerin nasıl bir kamu yönetimini öngördüğü ve kamu bürokrasisinindeki  değişimler, ortaya konulmaya çalışılacaktır.
  Bürokrasi,  sosyal bilimciler tarafından üzerinde en çok tartışılan ve araştırmalara konu olan bir kavramdır. Bürokrasi, bürokratların siyasal yaşamda etkin olduğu bir sistemi anlatmak için de kullanılmaktadır. Fakat bürokrasinin ne olduğu yönünde tam bir fikir birliği yoktur. Bürokrasinin bir yönetim biçimi olarak ele alınmaya başlanması  Max Weberle birlikte başlamıştır. Weber, bürokrasilerin gelişmiş bürokrasiler ve çok gelişmiş bürokrasiler olmak üzere iki çeşidinin olduğunu söylemektedir.  Weber, “bürokratik idare demek, temelde bilgiye dayanan bir kontrol ve denetim sistemi demektir” şeklinde tanımlamıştır. Bürokratik yönetimin üstünlükleri bulunduğunu, bu yüzden de sürekli bir gelişme gösterdiğini  belirtmektedir.
  Başka bir ifadesinde Max Weber, “bürokrasiyi” geniş bir alana yayılmış toplumsal fiil ve hareketlerin, rasyonel ve objektif esaslara uygun olarak düzenlenmesi sürecidir, şeklinde tanımlamıştır.
  Bennis’e göre, endüstri devrimi sırasında yararlı bir toplumsal buluş olan bürokrasi, 20.yüzyıl koşullarına ayak uyduramaması sonucunda işlevselliğini yitirmiştir  Fakat Weber, bütün modern örgütlerin zorunlu olarak bir bürokratik yapıyı benimseyeceklerini kabul etmektedir. Philip Selznick,” örgür kuramının temelleri ” isimli çalışmasında örgütlerin belirli amaçları yerine getirmek için düzenlenmiş rasyonel yapılar olduğundan hareketle şöyle bir tanımlama yapmaktadır. “Örgüt, bize söylendiği kadarıyla işlev ve sorumlulukların dağıtımı ile üzerinde anlaşılmış bazı amaçların gerçekleşmesini kolaylaştırmak için personelin düzenlenmesidir. Ya da  daha genel tanımıyla biçimsel anlamda örgüt, iki veya daha fazla kimsenin bilinçli koordine edilmiş faaliyetleri veya güçlerinden oluşan sistemdir.  Bu tanımlamalar gösteriyor ki kamu hizmeti üretmek veya benzeri bir faaliyeti yapmak için mutlaka bir örgütütün olması gerekmektedir…

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON HABERLER

TİKA’dan Gürcistan’daki çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) tarafından Gürcistan'da Zugdidi Belediyesine bağlı 8 köyde Gürcistan'daki savaş mağduru 55 aileye tarım işlerinde kullanılmak üzere; mini traktörler,...

Diyanet İşleri Başkanlığından Gürcistan’da Ramazan ayı yardımı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan yardım paketleri, Gürcistan Müslümanlar İdaresi ve Tiflis Büyükelçiliği-Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Türkiye’nin ihracatını artırmak”

Cumhurbaşkanlığı'nın 21.04.2021 tarih ve 31461 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan 2021/193 sayılı kararına göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan...

SON YORUMLAR

error: Content is protected !!