Pazar, Mayıs 9, 2021
tr
Ana Sayfa GENEL Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (1)

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (1)

  Uluslararası ilişkilerde genelde üç temel yaklaşım söz konusudur. Bunlar, realizm, idealizm ve çoğulculuktur. Realizme göre; tüm devletlerin ortak özelliği hepsinin idealler veya etik değerler yerine çoğunlukla ekonomik ve askeri güç peşinde olmasıdır. Realizm, temelde devletlerin birbiriyle işbirliği yapmaya yanaşmayacağını, işbirliği halinde dahi öncelikli olarak kendi çıkarlarını gözeteceğini belirtir. Realizme göre, devletler uluslararası politikanın temel aktörleridir.

  Çok uluslu şirketler veya uluslararası çevre veya insan hakları örgütleri gibi uluslararası örgütler aktör olarak kabul edilmedikleri gibi, Nato veya BM gibi uluslararası örgütlerde üyesi olan devletlerden ayrı bir varlıkları ve egemenlikleri olmadığı gerekçesiyle aktör olarak kabul edilmezler. Realistlere göre, devletler üniter ve rasyonel yapılardır ve uluslararası ilişkilerin ana gündemini ulusal güvenlik konuları oluşturmaktadır. Siyasi ve askeri konular en önemli konular olarak gören realistlere göre devletler ulusal çıkarı maksimum kılmak için çaba gösterir. Realizmin diğer önemli bir varsayımı da, devletlerin tek tek güvenliğini sağlayacak bir merkezi otoritenin olmadığı uluslararası yapının anarşik olduğudur. Yani her devletin kendi çıkarı için hareket edeceğini ileri sürerler.

  Bir çok önemli noktaya tekrar dikkat çekmek gerekirse realizme göre, eğer devlet hayati çıkarlarını gözetmede başarısız olursa içinde bulunduğu uluslararası ortam tarafından acımasızca cezalandırılır. Sonuç olarak, Vasguez, realizmin varsayımlarını üç başlık altında toplamaktadır. 1)-Devlet, uluslararası politikanın temel faktörüdür. 2)- İç politika ve uluslararası politika ayırımı yapılmaktadır. 3) Uluslararası ilişkiler güç mücadelesi olarak görülmektedir.[1]

  İdealizm ise; tartışmalı da olsa, uluslararası ilişkilerin ilk teorisidir. I.Dünya savaşı sonrasında, devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde savaşı engelleyememeleri ve kontrol edememelerine tepki olarak yükselişe geçmiştir. İdealizme göre devletler, sadece siyasi değil, ekonomik ilişkilerle de birbirlerine bağlıdır. Bu teoriye göre devletler karşılıklı olarak işbirliğinden faydalanırlar. Çoğulculuk teorisi ise; uluslarası ilişkilerde işbirliğini açıklayan bir teoridir. Çoğulcular küresel sorunların ancak küresel bir işbirliği ile çözüleceğine inanırlar.Uluslararası ilişkilerin devletler arasında karşılıklı pazarlıkların neticesinde ortaya çıktığını savunur.[2]

  Kurtuluş savaşı esnasında Türkiye-Rusya arasındasında kurulan yakın dostluk İkinci Dünya Savaşını takip eden Soğuk Savaş döneminde farklı bloklarda yer almaları nedeniyle eski ivmesini kaybetmiştir.1990’da Doğu Bloğunun dağılmasından sonra Sovyetlerin yerini alan Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden canlanmıştır. 1990’lı yıllarda politik ve ekonomik ilişkiler kurulmuş ve 2000’li yılların başından itibaren özellikle de 11 Eylül sonrasında Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni stratejik arayışlar başlamıştır. [3]

  Devletler arasındaki stratejik ilişkiler açısından Türkiye, hiç şüphesiz, uluslararası ilişkilerin hem küresel, hem de bölgesel düzeyinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Çin ve Rusya’dan farklı Türkiye Nato üyesi, AB üyeliği için aday ve İslam dünyasının en modern ülkesi olarak “modern dünyaya” çok daha derin entegre olmuştur. Ancak, Türkiye’nin dış politikası, uluslararası ilişkilerdeki rolü ve Türkiye’nin dünyadaki yerinin yeniden düşünülmesi gerekiyor. Türkiye, Karadeniz ve Balkan kimliğini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Türkiye, Müslüman dünyasında kendi çıkarları ve etkisini yayarak, müslüman dünyası ve batı arasında, İsrail Arap Devletleri arasında, Suudi Arabistan ve İran arasında bir köprü rölünü oynamaya çalışıyor. [4]…

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON HABERLER

TİKA’dan Gürcistan’daki çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) tarafından Gürcistan'da Zugdidi Belediyesine bağlı 8 köyde Gürcistan'daki savaş mağduru 55 aileye tarım işlerinde kullanılmak üzere; mini traktörler,...

Diyanet İşleri Başkanlığından Gürcistan’da Ramazan ayı yardımı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan yardım paketleri, Gürcistan Müslümanlar İdaresi ve Tiflis Büyükelçiliği-Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Türkiye’nin ihracatını artırmak”

Cumhurbaşkanlığı'nın 21.04.2021 tarih ve 31461 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan 2021/193 sayılı kararına göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan...

SON YORUMLAR

error: Content is protected !!