Pazar, Mayıs 9, 2021
tr
Ana Sayfa GENEL "Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar" Bir bürokratın anıları

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları

  1923 yılında babasının görevli olarak bulunduğu Sivas’ta doğan Ziya Çoker, ilkokula Zonguldak’ta başlamış, ikinci sınıfta iken gönderildiği İstanbul Şehir Yatılı Okulunda ilköğrenimini tamamlamıştır. Ortaöğrenimine İstanbul Kumkapı Ortaokulunda başlamış, aynı yıl parasız yatılılık sınavını kazanarak Haydarpaşa Lisesine, daha sonra ise Haydarpaşa Lisesindeki parasız yatılı öğrencilerin gönderildiği Balıkesir Lisesine devam etmiş ve 1942 yılında Balıkesir Lisesinden mezun olmuştur. Yine parasız yatılılık sınavlarını kazanarak girdiği Siyasal Bilgiler Fakültesinin İdari Şubesinden mezun olmuştur.

  31 Ekim 1947 yılında İstanbul’da başladığı memurluk hayatını, Aydın’da Nazilli Kaymakam Refikliği ve Vekilliğinde, Çorum’da Laçin Kaymakam Vekilliğinde bulunarak sürdürmüştür. Kaymakamlık kursunu 24 Mart 1950 yılında tamamlayan Ziya Çoker sırasıyla; Diyarbakır’ın Kulp, Şanlıurfa’nın Viranşehir, Mardin’in Derik ilçelerinde hizmette bulunmuştur.

  Askerlik görevini uçak savar yedek subay olarak tamamladıktan sonra Elazığ’ın Maden ilçesinde Kaymakamlık görevinde bulunmuştur. Maden Kaymakamı iken, üç yılda dört ilçe değiştirmek zorunda kalan Ziya Çoker mesleğinden istifa ederek, Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessese Müdür Muavinliği görevinde bulunmuştur.

  30 Nisan 1958 tarihinde esas mesleğine Mülkiye Müfettişi olarak dönen Ziya Çoker, Mülkiye Müfettişi olarak çalıştığı 11 yıl içinde bir dönem İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Mülkiye Müfettişliğinden sonra İçişleri Bakanlığında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Muavinliği yapan Ziya Çoker 6 Temmuz 1973 tarihinde Çorum Vali Vekilliğine gönderilmiştir.

  10 Ağustos1974 – 15 Aralık 1974 tarihleri arasında Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı İdari Müşavirliğinde bulunmuş ve Kıbrıs Gazisi unvanını almıştır.

  Kıbrıs’tan döndükten sonra sırasıyla; Trabzon ve Bursa Valiliklerinde bulunmuş daha sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. 5 Aralık 1979 tarihinde Merkez Valiliğine alınan Ziya Çoker, 27 Ekim 1980 tarihinde Şanlıurfa Valiliğine gönderilmiş v altı ay kadar bu görevi yürüttükten sonra 16 Mayıs 1981 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

  1981 yılı Eylül ayında İller Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Ziya Çoker bu görevi de 8 yıl sürdürmüştür. 1989 yılından bu yana çeşitli konularda araştırmalar yaparak, kitap ve makaleler yazarak yaşamını sürdürmektedir. Kamu yönetimi araştırmaları Sayın Ziya Çoker’in hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

  1971 yılında Bakanlar Kurulunca oluşturulan “İdari Reform Danışma Kurulu” üyesi olarak, “Devlet Kesiminin Genel Yönünü ve Stratejilerini Saptama Çalışmaları”na katılmıştır. 1989 yılında çeşitli bakanlıkların üst düzey bürokratları ile birlikte Almanya’nın kamu yönetimini incelemek amacıyla yapılan 15 günlük gezi ve kurslara katılmıştır.

  1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın isteği üzerine “Kamu Yönetimi Araştırması” projesinin “Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu”nun ortaya çıkmasında çalışmalar yapmıştır. 1990 yılında Kültür Bakanlığı’nın isteği üzerine “Mahalli İdarelerin Kültürel Fonksiyonları-Halk Kütüphaneleri ve Mahalli İdareler Araştırma Projesi”ne araştırmacı olarak katılmış, araştırma sonunda rapor Kültür Bakanlığı’na sunulmuştur.

  1997 yılında TÜSİAD’ın isteği üzerine, Dr.Selçuk Yalçındağ ve Fethi Aytaç ile birlikte “Yerel Yönetimler Yasa Taslağı”nı hazırlamıştır. 2000 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin isteği üzerine “Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılanması Raporu”nu, Prof. Dr. Turgut Tan ve Doç. Dr. Cahit Emre ile birlikte hazırlamıştır.

  Ziya Çoker’in başlıca eserleri şunlardır:

  Belediye Meclisleri Vazife ve Salahiyetleri, İlmi ve Kazai İçtihatlar

  Türk Mahalli İdarelerinin Sorunları Açısından İngiliz Mahalli İdareleri

  Taşınmaz Mal Zilyetlerinin Korunması

  İl Özel İdareleri, Ansiklopedik Açıklamalı Özel İdare Kanunları

  Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi-İlkeler ve Öneriler

  Güvenlik Kuvvetleriyle İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ( E. Hakim Amiral Fahri Çoker ile birlikte.

  Yönetim ve Siyaset

  Yerel Yönetimler Yasa Taslağı  ( Doç. Dr. Selçuk Yalçındağ ve Fethi Aytaç ile birlikte. )

  Belediye Başkanları Görev ve Yetkileri

  Belediye Meclisleri Görev ve Yetkileri

  Belediye Encümeni Görev ve Yetkileri

  Belediye ve Mülki İdare Amirleri İlişkileri

  Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılandırılması ( Prof. Dr. Turgay Ergün, Prof. Dr. Turgut Tan, Doç. Dr. Cahit Emre ve Seriye Sezen ile birlikte. )

  Mülki Yönetimde ve Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma

  Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar – Bir Bürokratın Anıları

  Acı Sevgi (Roman)….

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON HABERLER

TİKA’dan Gürcistan’daki çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) tarafından Gürcistan'da Zugdidi Belediyesine bağlı 8 köyde Gürcistan'daki savaş mağduru 55 aileye tarım işlerinde kullanılmak üzere; mini traktörler,...

Diyanet İşleri Başkanlığından Gürcistan’da Ramazan ayı yardımı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan yardım paketleri, Gürcistan Müslümanlar İdaresi ve Tiflis Büyükelçiliği-Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Türkiye’nin ihracatını artırmak”

Cumhurbaşkanlığı'nın 21.04.2021 tarih ve 31461 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan 2021/193 sayılı kararına göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan...

SON YORUMLAR

error: Content is protected !!