Pazar, Mayıs 9, 2021
tr
Ana Sayfa GENEL Kırklareli görevimizin ardından

Kırklareli görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak 45 gün önce görevli olarak gittiğim Kırklareli İlindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İlk etapta Kırklareli ilinde göze çarpan tarihi ve turistik yerlerdir. Bunların başlıcaları; Dupnisa Mağarası, Vize Antik Tiyatrosu, Aşağıpınar Antik Kenti, Kanlı Geçit Antik Kentidir.

  Dupnisa Mağarası: İkinci Jeolojik zamanın Jura (günümüzden yaklaşık 180 milyon yıl önce oluşmuş) mermerler içerisinde gelişen mağaralar, birbirine bağlı iki kat ve üç mağaradan oluşmuştur. Toplam uzunluğu 2720 metre olan sistemin üst katını, Kuru ve Kız mağaraları oluşturur. Gelişimini tamamlamış bu mağaralardan 50-60 metre aşağıda Sulu Mağara yer alır. İçinden devamlı akışı olan bir yer altı nehri akan ve deniz yüzeyinden 345 metre yukarıda giriş ağzı bulunan bu mağaranın toplam uzunluğu 1977 metredir. Son noktası ise, girişten 61 metre daha yukarıda yer alır. Istıranca Dağları’nı derin vadilerle yardığı, vahşi görünüme sahip bir bölgede yer alır. Kırklareli’nin 58 kilometre kuzeydoğusunda Demirköy İlçesi Sarpdere Köyü yakınındaki mağaraların İstanbul’a uzaklığı 230 kilometredir.

  Vize Antik Tiyatrosu: Yapılan çalışmalar sonrasında tiyatronun hayli geniş bir orkestraya sahip olduğu görülmüştür. Tiyatronun bakış açısı güney istikametini göstermektedir. Geniş bir orkestrayı ışınsal açılarla mermer cavea kuşatmaktadır. Caveayı 6 kerkides oluşturmakta ve bunların arasında ise üç tanesi orkestraya ulaşan 7 klimaks  bulunmaktadır. On basamak halinde yükseldiği anlaşılan mermer cavea grubunun hemen üstünde bir diazomanın bulunduğu, bundan da caveanın iki ayrı oturma sistemine sahiptir. Bu durumda, Antik Bizye Tiyatrosu’nun daha önce tahmin edildiği gibi küçük değil, orta büyüklükte bir tiyatro olduğu düşünülmektedir

  Aşağıpınar Antik Kenti: Aşağıpınar tarih öncesi yerleşmesi Kırklareli İl merkezinin 500 metre kadar güneyindedir. Tarih öncesi dönemler boyunca Trakya ve Balkanlar’a özgü yerleşme türü özelliklerinin tümü Aşağıpınar’da görülür. Yerleşme dere boyundaki küçük bir tatlı su kaynağının oluşturduğu  gölcüğün kenarında kurulmuştur. Ancak zamanla, gölün sınırlarının değişmesine bağlı olarak yerleşme de yer değiştirmiş ve giderek batıya doğru kaymıştır. Günümüze değin yapılan araştırmalar, Anadolu’daki Neolitik Dönem kültürünü yaşayan insanların Trakya’ya gelerek ilk olarak Aşağıpınar’da yerleştiğini ve bölgesel etkileşim neticesinde yeniden şekillenen uygarlık düzeyinin, buradan Avrupa’ya nüfuz ettiğini göstermektedir.

  Kanlıgeçit Antik Kenti: Kanlıgeçit yerleşimi Kırklareli il merkezinin hemen güneyinde, Aşağıpınar’ın 500 metre kadar batısında, Haydardere’nin iki  yakasında  yeralmaktadır. 1994 yılında Aşağı Pınar projesi kapsamında başlayan Kanlıgeçit kazıları halen sürmektedir. Kanlıgeçit’in ilk olarak Son Kalkolitik Çağ’da (İ.Ö. 3600), Aşağıpınar’ın terk edilmesinden sonra yerleşildiği anlaşılmaktadır. Kanlıgeçit’teki esas yerleşim İlk Tunç Çağı’na aittir. Burada yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yıllarında, yerel özellikler gösteren, dal ve ahşap kulübelerden oluşan büyükçe bir yerleşme kurulmuş, ancak İlk Tunç Çağı’nın sonlarına doğru giderek Anadolu etkileri artmıştır.

  Kırklareli ilinin Tarım ve Sanayi durumu da aşağıdaki gibidir. Toprak ve Su Kaynakları: Kırklareli ilinin  yüzölçümü 655.000 hektardır. Arazi varlığının % 41’i kültür arazisi, % 40’ı orman, % 5’i mera, geriye kalan % 14’ü ise kültür dışı arazidir. Tarım yapılan arazinin 55.635 hektarlık yani % 21’lik bölümünde sulama yapılabilmektedir. Bu alanın 43.635 hektarı (% 78’İ) devlet, 12.000 hektarı (% 22’si) çiftçi imkânları ile sulanmaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi Kırklareli ilinde de çiftçi aile sayısına göre arazi dağılımı dengeli değildir. Bu bakımdan tarımla uğraşan aile sayısı fazla olduğundan ilde daha çok küçük işletmeler bulunmaktadır. Tarımsal işletmelerin yapısına bakıldığında işletmelerin toprak büyüklüğü bakımından 50–200 dekar arasında yoğunlaştığı, çoğunluğunun hem hayvancılık, hem de bitkisel üretimi birlikte yaptıkları görülmektedir.

  Bitkisel Üretim: İlin tarımsal yapısı içinde hububat, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır, yemeklik tane baklagiller, bağ önemli rol oynamaktadır. Tarım ürünlerinde, ağırlıklı bitkisel ürünler buğday ve ayçiçeğidir. 2008 yılında 134.373 hektar buğday ekilmiş olup toplam 658.444 ton ürün elde edilmiştir. Böylece dekar başına ürün miktarı 490 kg olmaktadır. Bitkisel üretim içinde ikinci ağırlıklı ürün ayçiçeğidir. 2008 yılında 71.450 hektar alana ayçiçeği ekilmiş olup, toplam 166.355 ton ürün elde edilmiştir. Böylece dekar başına ürün miktarı 232 kg olmaktadır. Kırklareli’nin, Türkiye ayçiçeği ekimindeki ve üretimindeki payı yıllara göre pek fazla değişmemekte ve takriben yüzde 16 civarında olmaktadır. Hububat ve ayçiçeğinden sonra ağırlıklı ürünleri, sırasıyla şeker pancarı, mısır ve patatestir. Sulanabilir sahalar içerisinde ikinci ürün ekilişi yıllara göre bir artış göstermektedir. İkinci ürün olarak hububat hasadı sonrası silajlık mısır, kuru fasulye ve hasıla biçilen ayçiçeği ile güzlük ekilişlerde macar fiğ sonrası ayçiçeği ve mısır ekilişleri yapılmaktadır. İde bağ bahçe tarımı işlenebilir arazinin yüzde 2’sinde yapılmaktadır. Bu sahanın yüzde 84’ünde sebzecilik,  yüzde 12’sinde bağcılık ve yüzde 8’inde meyvecilik yapılmaktadır.

  Hayvancılık: İl düzeyinde 107.660 adet büyük baş, 238.484 adet küçükbaş ve 348.620 adet kümes hayvanı mevcuttur. Hayvancılık nispeten fenni usullerle yapılmaktadır. Büyük baş hayvan mevcudunun yüzde 97’sini kültür ırkı ve melezleri, yüzde 3’ünü ise yerli ırk teşkil etmektedir.

   Su Ürünleri: İlde  İğne ada, Kıyıköy, Beğendik ve Limanköy Karadeniz sahilinde yer alan yerleşim yerleridir. Buralarda 1.288 ruhsatlı balıkçı tarafından 191 adet kayıtlı tekne ile balıkçılık yapılmaktadır. Bunun dışında baraj ve göletler ile alabalık tesislerinde de balıkçılık faaliyetleri sürdürülmektedir. İlimizde su ürünleri yönünden önem arz eden Hamam, Mert ve Pedina gölleri olmak üzere üç adet tabi göl, Kırklareli, Armağan ve Kayalı barajları olmak üzere üç adet baraj ile 33 adet gölet mevcut olup, buraları balıklandırılmıştır. Kültür balıkçılığı kapsamında faaliyette bulunan 5 tesis bulunmaktadır.

  Sanayi: İlde sanayi daha çok D–100 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz’da yoğunlaşmıştır. Kırklareli’nde sanayi artan bir hızla gelişmektedir. 1987–2001 döneminde yüzde 6,7 ile sanayi, İl’in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur. Kırklareli’nin İstanbul ve Avrupa’ya yakın olması bunun temel nedenlerindendir. Kırklareli imalat sanayi gelişmişlik sıralamasında 81 il içerisinde 14. sırada bulunmaktadır. Kırklareli’de toplam 267 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunların % 88’i Merkez, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde geri kalan % 12’si diğer ilçelerde yer almaktadır. Merkezde 79, Babaeski’de 34, Demirköy’de 2, Kofçaz’da 2, Lüleburgaz’da 121, Pınarhisar’da 11, Vize’de 18 sanayi tesisi mevcuttur.

  Kamu Gelir ve Giderleri: Kırklareli gelirleri giderlerinden fazla olan 15 ilden biridir. 2008 yılı itibariyle Konsolide bütçe gelirlerinin giderleri karşılama oranı % 140’dır. Konsolide Bütçe geliri 436.078.000 TL, Konsolide Bütçe Harcamaları 310.494.000 TL dir. Genel bütçe gelirleri tahakkuku 537.410.000, tahsilâtı 436.078.000 TL’dir. Tahsilât oranı % 81’dir.

    Kırklareli ilinde 5’i kamu 2’si de özel olmak üzere 7 hastane, 2 sağlık merkezi, 46 sağlık Ocağı, 55 köy sağlık evi, 3 verem savaş dispanseri, 2 aile planlama merkezi, 2 halk sağlığı laboratuarı ve 10 da 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu bulunmaktadır. Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 116 uzman hekim, 169 pratisyen hekim, 22 diş hekimi, 7 eczacı, 337 hemşire, 272 ebe ve 298 sağlık memuru görev yapmaktadır. Bir pratisyen hekime 2.202, bir uzman hekime 1.970 kişi düşmektedir.(www.kayad.org.tr-www.alikoplay.org

 

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON HABERLER

TİKA’dan Gürcistan’daki çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) tarafından Gürcistan'da Zugdidi Belediyesine bağlı 8 köyde Gürcistan'daki savaş mağduru 55 aileye tarım işlerinde kullanılmak üzere; mini traktörler,...

Diyanet İşleri Başkanlığından Gürcistan’da Ramazan ayı yardımı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan yardım paketleri, Gürcistan Müslümanlar İdaresi ve Tiflis Büyükelçiliği-Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Türkiye’nin ihracatını artırmak”

Cumhurbaşkanlığı'nın 21.04.2021 tarih ve 31461 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan 2021/193 sayılı kararına göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan...

SON YORUMLAR

error: Content is protected !!