Pazar, Mayıs 9, 2021
tr
Ana Sayfa GENEL Ülkemiz seçmeninin anatomisi

Ülkemiz seçmeninin anatomisi

     Ülkemiz seçmenin genel anlamda ekseriyeti muhafazakârdır. Bizdeki algılanış biçimiyle dini ve milli değerlerine örf ve adetlerine geçmişine bağlıdır. Bu değerlere saygılı olduğu gibi yüceltilmesi noktasında da gerekli gayreti sarf eder. Bu çerçevenin dışındaki bir anlayışa veya davranışlara geçit vermediği gibi bu davranışların sonuçlarını da seçme-seçilme hakkını kullanarak yerine getirir.
     Ülkemiz seçmeni milliyetçidir. Ama etnik, bölgesel ve zemin kaymalarına neden olabilecek ötekiler oluşturan ayrışmacı milliyetçiliği reddeder. Ayrıca “mankurtlaştırma süreci”ne (ulusal kimlikten uzaklaştırma ve kültürel yabancılaşma, zihnin yeniden inşası yoluyla bilinçsizleşme, egemen güçlere ve süper devletlere yaranmayı içeren sosyo-kültürel bir kavramdır) şiddetle karşı çıkar. Çünkü engin milletimiz, Türk-İslam ile insan odaklı ve Atatürk’ün veciz ifadesinde bedenlenen “söz konusu vatansa gerisi teferruattır” felsefesine inanan ve bunları yüreğinde egemen kılan bir milliyetçilik anlayışına sahiptir.
     Türk seçmeni demokrattır. Başka bir deyişle, geçmişinden gelen derin kültürüyle farklı düşünce, inanış ve yaşayış tarzlarına karşı hoşgörülü ve hakkaniyetlidir. Despotizmi sevmediği gibi önyargılarından arınmış bir ulviyete sahiptir. Tarih ve köklerinden getirdiği gelenekleri ile yapısal ve işlevsel yoğun enerjisini halihazır mevcut durumuna yansıtarak gelecek kuşaklara aktarmayı kendine bir ödev bilir. Büyük ulus ve devlet olma bilinciyle kişiliğini ve kimliğini demokratik bir anlayışla yoğurur. 
     Bu cümlelerden hareketle; Türkiye’de bir siyasal parti mayasında demokratlığı, reformculuğu, bilgeliği, aktif sosyal devlet anlayışını, dirliği, zindeliği muhafazakârlığı ve milliyetçiliği iyi harmanlayabilirse aynı zamanda hoşgörü ile hakkaniyeti yüreğinin her yerine yerleştirirse o siyasal parti başarılı olur. Bu çerçevede oluşumunu tamamlayan bir siyasal parti kendi dinamiği ve enerjisiyle tek başına iktidar olmayı da rahat başarabilir. Bu temel felsefeyi benimsemeyen veya yeterince bu özelliklerle bedenlenemeyen siyasal partiler veya alternatif eksenli siyasi oluşumlar, iktidar olsalar dahi muktedirsizlik sonucu ülkenin yapısal ve işlevsel sorunlarına pansuman tedbirler veya anestezik çözümler sunmaktan öteye geçemez.
      Bu özellikleri ve temel değerleri bağrında ve yüreğinde taşıyan; kavgacı, azarlayıcı, çatışmacı ve bağırtkan olmayan, demokrat, reformcu, milli, hoşgörülü olan ve toplum yararına projeler üreten, ülkenin ve milletin yararına olmayan politikalara karşı alternatif çözümler sunan bir yapı mevcut arenada üzülerek ifade etmek isterim ki maalesef yok gibidir.

Başarılı olmak isteyen bir siyasal parti, her şeyden önce ülkenin milli çıkarlarını koruma, Türkiye’nin milli bütünlüğünün zedelenmesine engel olma, küresel rekabette yerini alarak dış politikada daha dik durabilme ve herkesin adalet, eğitim, sağlık, kültür, turizm, güvenlik, çevre ve bayındırlık hizmetlerinden eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamaya yönelik politikalar üretmelidir. Bu bağlamda ciddi projeler üreten, yukarıdaki saydığımız özellikleri her yönüyle içselleştirip bu çerçevede kamuoyu ile gerçek anlamda iletişimini tekâmüle erdiren ve böylece toplumsal taleplerin karşılık bulduğu kurumsal yapıların ülkeye hizmet yönünde önü açılmış olur. (www.kayad.org.tr)

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON HABERLER

TİKA’dan Gürcistan’daki çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) tarafından Gürcistan'da Zugdidi Belediyesine bağlı 8 köyde Gürcistan'daki savaş mağduru 55 aileye tarım işlerinde kullanılmak üzere; mini traktörler,...

Diyanet İşleri Başkanlığından Gürcistan’da Ramazan ayı yardımı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan yardım paketleri, Gürcistan Müslümanlar İdaresi ve Tiflis Büyükelçiliği-Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: “Türkiye’nin ihracatını artırmak”

Cumhurbaşkanlığı'nın 21.04.2021 tarih ve 31461 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan 2021/193 sayılı kararına göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan...

SON YORUMLAR

error: Content is protected !!