Perşembe, Ekim 1, 2020
tr

Ali KOPLAY

Ali KOPLAY
43 İÇERİKLER0 YORUMLAR
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı-Kamu Yönetimi Araştırma Derneği Genel Başkanı-Türkiye Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Kurumu Başkanı ANKARA / Çankaya

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

  -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) : Söz konusu fonun gelirlerinden bazıları şunlardır. Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının %2,8'i, trafik...

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (1)

  Günümüzde bütçenin klasik fonksiyonlarından ziyade modern fonksiyonları ön plana çıkmıştır. Bütçenin ekonomik ve sosyal fonksiyonları, liberalleşme sürecinin de etkisiyle özellikle 1980'li yıllardan itibaren bütçenin modern...

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (1)

  Günümüzde bütçenin klasik fonksiyonlarından ziyade modern fonksiyonları ön plana çıkmıştır. Bütçenin ekonomik ve sosyal fonksiyonları, liberalleşme sürecinin de etkisiyle özellikle 1980'li yıllardan itibaren bütçenin modern...

Turgut Özalın kişiliği ve fikirleri (1)

   Çok yönlülük: Turgut Özal, bir yandan özel sektör ile yakın bağlar kurmuş ve özel sektörün işleyişini kavramış, diğer yandan ise bürokrasi...

Özal dönemi İsrail politikası (2)

  Özal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra dış politikayla da aktif olarak ilgilenmiştir. Özal, 1961 Anayasası döneminde büyük ölçüde simgesel bir makam olarak görülen...

Özal dönemi İsrail politikası (1)

  İsrail devleti, İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan ABD ve İngiltere gibi batılı güçlerin desteği ile 1948 yılında kurulmuştur. Türkiye ise, halkı...

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (3)

  Kamu Yönetimi Araştırma Derneği Genel Başkanı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ali Koplay'ın "Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi" konulu...

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (2)

  Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi" konulu yazısı şöyledir; "Amerikan analisti George Fridman'ın görüşüne göre, "Türkiye, askeri yetenekleri açısından herhangi bir müslüman...

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (1)

  Uluslararası ilişkilerde genelde üç temel yaklaşım söz konusudur. Bunlar, realizm, idealizm ve çoğulculuktur. Realizme göre; tüm devletlerin ortak özelliği hepsinin idealler...

Teknolojik devrim

  Orta Asya'dan başlayarak, dünyanın dört bir köşesine yaptığı akınlarla destanlaşan, adaleti ve etkin hizmeti ile her bakımdan yer yuvarlağına damgasını vurmuş...

Türk kamu bürakrasisinin yeni yapısı (1)

Normal 0 21 false false false ...

663 Sağlık Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararnamenin getirdiği yenilikler

 1970'li yıllarda,  dünya genelinde yaşanan değişimlerle birlikte, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, kamu sektörünün küçültülmesi, özel sektörde kullanılan yöntemlerin yaygınlık kazanması, yetkilerin alt...

Atanmışlar, seçilmişler ve insanlar

  Oğuzhan  Asiltürk İçişleri Bakanı iken,  Sayın Çöker; Trabzon Valiliği yapıyor. Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan;  Maçka ilçesine mitinge geliyor. Miting sırasında  yuhalamalar...

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları(4)

  Daha sonra Elazığ-maden ileçesindeki idari müdür yardımcılığını yaptıktan sonra mesleğe geri dönüyor. 1958  yılında mülkiye müfettişliğine  atanıyor. Yaşadığı  yer olan İstanbul...

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları (3)

  Ziya Çöker; 1947 yılında ilk defa bürokrasiye İstanbul Valiliğinde maiyet memuru olarak  atanarak başlıyor. Yolluklarını  almak için bakanlığa geldiklerinde ciddi bir ...

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları (2)

  Kitabın içeriği ise şu bölümlerden oluşmaktadır. 1- Osmanlı  imparatorluğunun son ve cumhuriyetin ilk  yılları 2- çocukluğum ve ilk okul  çağlarım 3-Orta...

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları

  1923 yılında babasının görevli olarak bulunduğu Sivas'ta doğan Ziya Çoker, ilkokula Zonguldak'ta başlamış, ikinci sınıfta iken gönderildiği İstanbul Şehir Yatılı Okulunda...

Ülkemizdeki siyaset kurumunun açmazları ve çözüm önerileri

  Siyaset kelimesinin anlam içeriği itibariyle seyis kelimesinden türetildiği hepimizin malumudur. Seyis ise bilindiği gibi atbakıcısı anlamına gelmektedir. Bu hususu Farabi'nin siyasete...

Askeri harcamaların denetimi konusu

  Sayıştay Başkanlığı'nca, çeşitli makam ve kişilerin yönlendirmesiyle askeri harcamalara ilişkin denetimin sınırlandırıldığı ve hatta yönetmelik taslağından çıkarılan maddeler ile artık TSK'nın...

Ülkemizdeki derneklerin genel görünümü

  Türkiye'de, çeşitli alanlarda hizmet veren ve 422'si "kamu yararına" ibaresi taşıyan 83 bin 167 dernek bulunuyor. Merkezleri yurtdışında olan 29 dernek...

Buhranın kaynağı ve çıkış yolu

  Klasik dönemimizin devlet adamlarında, aydınlarında kültür ve her alanda şuur birliği ve coşkusu vardı. Bu duygu ve düşüncelerle yetişen devlet adamları...

Koruyucu hekimliğin önemi

 Hijyen ve Koruyucu Hekimlik Kürsüsü 1948`de Prof. Dr. Zeki Faik Ural Paşa`nın başkanlığında Cebeci`de oluşturulmuş, Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk defa Hijyen ve...

Atatürk’ün ekonomik görüşleri ve o dönemdeki uygulamalar

  "Bir ulusun hayatıyla doğrudan doğruya ilgili olan ekonomisi, çöküşünün de yükselişinin de nedenidir. Zamanımız bir iktisat çağıdır. Kılıç kullanan kol yorulur...

Düşünce üretiminin önündeki engeller

  Bireyin düşüncesinin oluşumu ve  kurumsallaşması, insan beyninin düşünmeyi tetiklemesiyle başlar. Düşünme binevi, içinde bulunan  hali anlayabilmek amacıyla yapılan süreç veya  hedeflere ...

Nevşehir görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak iki ay önce görevli olarak gittiğim Nevşehir ilindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu çerçevede   masalsı görüntüsü ve eşsiz doğasıyla...

Jean Jacques Rousseau’nun devlet yönetimine ve siyaset kurumumuza etkileri

  Rousseau, Osmanlı'nın son dönemindeki bürokrasi ve siyaset adamlarını ve Cumhuriyet'in kurucularını ve  aydınlarını düşünce boyutunda etkileyerek Türk modernleşmesine fikri yönden katkısı...

Sağlık turizmi

  Ülkemizdeki yaygın olarak faaliyette olan turizm alanları, av, kış, inanç, ipekyolu, kongre, golf, gençlik, yat, botanik mağara, yayla, hava, dağcılık, su altı...

Ülkemizdeki siyaset-Bürokrasi ilişkisi

  John Stuart Mill'in  "her şeyin bürokrasi vasıtasıyla görüldüğü bir yerde, onun gerçekten muhalefet ettiği hiçbir şey asla yapılamaz "ifadesi ile Max...

Aktif sosyal devlet yaklaşımı

  Devletlerin ilk oluşumundan günümüze kadar farklı doku ve karakterde devlet sistemleri olagelmiştir. Bu devletler; sosyalist, şer'i, komünist, otokratik, cumhuriyet, krallık, liberal...

Büyük oyunların izdüşümü

  İmparatorlukların çok uluslu devletlerden teşekkül ettiğini biliyoruz. Bu nedenle, imparatorlukların yıkılışının ardından yerlerine kurulan ulus devletler, bünyelerine çok kültürlülüğü de katmışlardı....

Ordu görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak 45 gün önce görevli olarak gittiğim Ordu İlindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ordu ili, Doğu Karadeniz Bölgesi içinde yer...

Van görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak 45 gün önce görevli olarak gittiğim Van ilindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Van ve Van Gölü çevresinde ele geçirilen...

Kırklareli görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak 45 gün önce görevli olarak gittiğim Kırklareli İlindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İlk etapta Kırklareli ilinde göze çarpan tarihi...

Ülkemizdeki memur sendikacılığının genel görünümü

   Dünyada sendikacılığın kapitalizmin hırsının ve tahribatının yıkıcı etkisini minimize etme ihtiyacından doğduğunu,  ülkemizdeki memur sendikacılığının ise, kamuda çalışan işçilerin ücret ve...

Ülkemizdeki siyaset kurumun açmazları ve çözüm önerileri

         Ülkemizdeki siyaset kurumun açmazları ve çözüm önerileri        Siyaset kelimesinin anlam içeriği itibariyle seyis kelimesinden türetildiği hepimizin malumudur. Seyis ise bilindiği...

Yolsuzluk açısından sağlık sektörüne bakış

    Risk bir işte, bir süreçte gerçekleşmesi istenmeyen sonuçların gerçekleşmesi veya ön görülenden farklı bir sonuç oluşmasıdır. Sağlık hizmetlerinde de planlanan bir...

Giresun görevimizin ardından

    Yaklaşık 10 gün önce görevli olarak gittiğim Giresun İlindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İlk etapta Giresun ili, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin...

Koruyucu hekimlik sağlıkta öncü kuvvet

     Hijyen ve Koruyucu Hekimlik Kürsüsü 1948`de Prof. Dr. Zeki Faik Ural Paşa`nın başkanlığında Cebeci`de oluşturulmuş, Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk defa Hijyen ve...

Ülkemiz seçmeninin anatomisi

     Ülkemiz seçmenin genel anlamda ekseriyeti muhafazakârdır. Bizdeki algılanış biçimiyle dini ve milli değerlerine örf ve adetlerine geçmişine bağlıdır. Bu değerlere saygılı...

1876 askeri darbesinden 27 Nisan e-muhtırasına

     Günümüzde canlı olarak yaşanan siyasete müdahale süreçlerini gerçekçi bir şekilde anlayabilmek için cumhuriyet öncesinde  bu boyutta ne olup bittiğine bakmakta yarar vardır....

SON YAZILAR

Ordu-Aybastı Perşembe Yaylası

Karadeniz Bölgesinde coğrafik kıtada bir benzeri bulunmayan Ordu-Perşembe Yaylası Menderesleri’nin bir dünya mirası olarak korunması amacıyla tescil işlemleri son aşamadadır. 1991 yılında Bakanlar Kurulu...

Ordu-Perşembe eski Belediye Başkanı Ertekin Çolak

Ordu-Perşembe ilçesinde 4 dönemdir kesintisiz Belediye Başkanı seçilen ve halk tarafından da çok sevilen Perşembe eski Belediye Başkanı Ertekin Çolak, hobileri ve değişik türdeki...

Batum’da koronavirüs nedeniyle nokta kısıtlamalar

Gürcistan-Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze başkanlığında Koronavirüs Operasyon Kurulu toplandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Tamar Gabunia personel üyeleriyle birlikte toplantıya katıldı. Toplantıda; bölgedeki...