Cuma, Temmuz 30, 2021
tr

Abdil KOÇ

Abdil KOÇ
45 İÇERİKLER0 YORUMLAR
Kaymakam-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu RİZE / İkizdere

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

  -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) : Söz konusu fonun gelirlerinden bazıları şunlardır. Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının %2,8'i, trafik...

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (1)

  Günümüzde bütçenin klasik fonksiyonlarından ziyade modern fonksiyonları ön plana çıkmıştır. Bütçenin ekonomik ve sosyal fonksiyonları, liberalleşme sürecinin de etkisiyle özellikle 1980'li yıllardan itibaren bütçenin modern...

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (1)

  Günümüzde bütçenin klasik fonksiyonlarından ziyade modern fonksiyonları ön plana çıkmıştır. Bütçenin ekonomik ve sosyal fonksiyonları, liberalleşme sürecinin de etkisiyle özellikle 1980'li yıllardan itibaren bütçenin modern...

Ne kadar çevreciyiz?

 Görev yaptığım ilçe, çevrecilik kisvesiyle zaman zaman protestolara maruz kalmaktadır. Protesto kavramının vatandaşa tanınmış en demokratik haklardan birisi olduğu konusunda şüphem yok. Çünkü idarecilere...

Turgut Özalın kişiliği ve fikirleri (1)

   Çok yönlülük: Turgut Özal, bir yandan özel sektör ile yakın bağlar kurmuş ve özel sektörün işleyişini kavramış, diğer yandan ise bürokrasi...

Karadeniz’de kaymakam olmak

  Bir yılı aşkın süredir Rize'nin küçük ama şirin ilçesi İkizdere'de görev yapmaktayım. Bu güzel Karadeniz ilçesinin benim için unutulmaz olacağı şimdiden kati. Çünkü İkizdere...

Özal dönemi İsrail politikası (2)

  Özal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra dış politikayla da aktif olarak ilgilenmiştir. Özal, 1961 Anayasası döneminde büyük ölçüde simgesel bir makam olarak görülen...

Özal dönemi İsrail politikası (1)

  İsrail devleti, İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan ABD ve İngiltere gibi batılı güçlerin desteği ile 1948 yılında kurulmuştur. Türkiye ise, halkı...

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (3)

  Kamu Yönetimi Araştırma Derneği Genel Başkanı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ali Koplay'ın "Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi" konulu...

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (2)

  Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi" konulu yazısı şöyledir; "Amerikan analisti George Fridman'ın görüşüne göre, "Türkiye, askeri yetenekleri açısından herhangi bir müslüman...

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (1)

  Uluslararası ilişkilerde genelde üç temel yaklaşım söz konusudur. Bunlar, realizm, idealizm ve çoğulculuktur. Realizme göre; tüm devletlerin ortak özelliği hepsinin idealler...

Teknolojik devrim

  Orta Asya'dan başlayarak, dünyanın dört bir köşesine yaptığı akınlarla destanlaşan, adaleti ve etkin hizmeti ile her bakımdan yer yuvarlağına damgasını vurmuş...

Türk kamu bürakrasisinin yeni yapısı (1)

Normal 0 21 false false false ...

663 Sağlık Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararnamenin getirdiği yenilikler

 1970'li yıllarda,  dünya genelinde yaşanan değişimlerle birlikte, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, kamu sektörünün küçültülmesi, özel sektörde kullanılan yöntemlerin yaygınlık kazanması, yetkilerin alt...

Atanmışlar, seçilmişler ve insanlar

  Oğuzhan  Asiltürk İçişleri Bakanı iken,  Sayın Çöker; Trabzon Valiliği yapıyor. Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan;  Maçka ilçesine mitinge geliyor. Miting sırasında  yuhalamalar...

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları(4)

  Daha sonra Elazığ-maden ileçesindeki idari müdür yardımcılığını yaptıktan sonra mesleğe geri dönüyor. 1958  yılında mülkiye müfettişliğine  atanıyor. Yaşadığı  yer olan İstanbul...

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları (3)

  Ziya Çöker; 1947 yılında ilk defa bürokrasiye İstanbul Valiliğinde maiyet memuru olarak  atanarak başlıyor. Yolluklarını  almak için bakanlığa geldiklerinde ciddi bir ...

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları (2)

  Kitabın içeriği ise şu bölümlerden oluşmaktadır. 1- Osmanlı  imparatorluğunun son ve cumhuriyetin ilk  yılları 2- çocukluğum ve ilk okul  çağlarım 3-Orta...

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları

  1923 yılında babasının görevli olarak bulunduğu Sivas'ta doğan Ziya Çoker, ilkokula Zonguldak'ta başlamış, ikinci sınıfta iken gönderildiği İstanbul Şehir Yatılı Okulunda...

Ülkemizdeki siyaset kurumunun açmazları ve çözüm önerileri

  Siyaset kelimesinin anlam içeriği itibariyle seyis kelimesinden türetildiği hepimizin malumudur. Seyis ise bilindiği gibi atbakıcısı anlamına gelmektedir. Bu hususu Farabi'nin siyasete...

Askeri harcamaların denetimi konusu

  Sayıştay Başkanlığı'nca, çeşitli makam ve kişilerin yönlendirmesiyle askeri harcamalara ilişkin denetimin sınırlandırıldığı ve hatta yönetmelik taslağından çıkarılan maddeler ile artık TSK'nın...

Ülkemizdeki derneklerin genel görünümü

  Türkiye'de, çeşitli alanlarda hizmet veren ve 422'si "kamu yararına" ibaresi taşıyan 83 bin 167 dernek bulunuyor. Merkezleri yurtdışında olan 29 dernek...

Buhranın kaynağı ve çıkış yolu

  Klasik dönemimizin devlet adamlarında, aydınlarında kültür ve her alanda şuur birliği ve coşkusu vardı. Bu duygu ve düşüncelerle yetişen devlet adamları...

Koruyucu hekimliğin önemi

 Hijyen ve Koruyucu Hekimlik Kürsüsü 1948`de Prof. Dr. Zeki Faik Ural Paşa`nın başkanlığında Cebeci`de oluşturulmuş, Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk defa Hijyen ve...

Atatürk’ün ekonomik görüşleri ve o dönemdeki uygulamalar

  "Bir ulusun hayatıyla doğrudan doğruya ilgili olan ekonomisi, çöküşünün de yükselişinin de nedenidir. Zamanımız bir iktisat çağıdır. Kılıç kullanan kol yorulur...

Düşünce üretiminin önündeki engeller

  Bireyin düşüncesinin oluşumu ve  kurumsallaşması, insan beyninin düşünmeyi tetiklemesiyle başlar. Düşünme binevi, içinde bulunan  hali anlayabilmek amacıyla yapılan süreç veya  hedeflere ...

Nevşehir görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak iki ay önce görevli olarak gittiğim Nevşehir ilindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu çerçevede   masalsı görüntüsü ve eşsiz doğasıyla...

Jean Jacques Rousseau’nun devlet yönetimine ve siyaset kurumumuza etkileri

  Rousseau, Osmanlı'nın son dönemindeki bürokrasi ve siyaset adamlarını ve Cumhuriyet'in kurucularını ve  aydınlarını düşünce boyutunda etkileyerek Türk modernleşmesine fikri yönden katkısı...

Sağlık turizmi

  Ülkemizdeki yaygın olarak faaliyette olan turizm alanları, av, kış, inanç, ipekyolu, kongre, golf, gençlik, yat, botanik mağara, yayla, hava, dağcılık, su altı...

Ülkemizdeki siyaset-Bürokrasi ilişkisi

  John Stuart Mill'in  "her şeyin bürokrasi vasıtasıyla görüldüğü bir yerde, onun gerçekten muhalefet ettiği hiçbir şey asla yapılamaz "ifadesi ile Max...

Aktif sosyal devlet yaklaşımı

  Devletlerin ilk oluşumundan günümüze kadar farklı doku ve karakterde devlet sistemleri olagelmiştir. Bu devletler; sosyalist, şer'i, komünist, otokratik, cumhuriyet, krallık, liberal...

Büyük oyunların izdüşümü

  İmparatorlukların çok uluslu devletlerden teşekkül ettiğini biliyoruz. Bu nedenle, imparatorlukların yıkılışının ardından yerlerine kurulan ulus devletler, bünyelerine çok kültürlülüğü de katmışlardı....

Ordu görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak 45 gün önce görevli olarak gittiğim Ordu İlindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ordu ili, Doğu Karadeniz Bölgesi içinde yer...

Van görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak 45 gün önce görevli olarak gittiğim Van ilindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Van ve Van Gölü çevresinde ele geçirilen...

Kırklareli görevimizin ardından

  Yaklaşık olarak 45 gün önce görevli olarak gittiğim Kırklareli İlindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İlk etapta Kırklareli ilinde göze çarpan tarihi...

Ülkemizdeki memur sendikacılığının genel görünümü

   Dünyada sendikacılığın kapitalizmin hırsının ve tahribatının yıkıcı etkisini minimize etme ihtiyacından doğduğunu,  ülkemizdeki memur sendikacılığının ise, kamuda çalışan işçilerin ücret ve...

Ülkemizdeki siyaset kurumun açmazları ve çözüm önerileri

         Ülkemizdeki siyaset kurumun açmazları ve çözüm önerileri        Siyaset kelimesinin anlam içeriği itibariyle seyis kelimesinden türetildiği hepimizin malumudur. Seyis ise bilindiği...

Yolsuzluk açısından sağlık sektörüne bakış

    Risk bir işte, bir süreçte gerçekleşmesi istenmeyen sonuçların gerçekleşmesi veya ön görülenden farklı bir sonuç oluşmasıdır. Sağlık hizmetlerinde de planlanan bir...

Giresun görevimizin ardından

    Yaklaşık 10 gün önce görevli olarak gittiğim Giresun İlindeki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İlk etapta Giresun ili, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin...

Ülkemiz seçmeninin anatomisi

     Ülkemiz seçmenin genel anlamda ekseriyeti muhafazakârdır. Bizdeki algılanış biçimiyle dini ve milli değerlerine örf ve adetlerine geçmişine bağlıdır. Bu değerlere saygılı...

SON YAZILAR

Türkiye-Gürcistan Haberci Gazetesi 20 Temmuz 2021

Gürcistan-Acara Özerk Cumhuriyetinin başkenti Batum’da 05.07.2011 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayan, yayın hayatında onbirinci yıla giren, Türkçe-Gürcüce olarak iki ayrı dilde aylık olarak yayınlanan,...

Görev yaptığı ülkede Türkçe gazete yayınlanmasını istemeyen Türkiye Büyükelçisi olur mu?

Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a açık mektup! Dünya lideri, mazlum ve mağdur milletlerin hamisi Sayın Cumhurbaşkanım bir konuyu sizin bilginize sunmak istiyorum; Yurtdışı ilişkilerimizde o...

Batum’da turizm sezonunda yoğunluk

Gürcistan-Acara Özerk Cumhuriyetinin başkenti Batum’da bu yıl turizm sezonunda Temmuz ayından itibaren gözle görünen bir turist yoğunluğu görülmektedir. Batum Uluslararası Havalimanına günde ortalama beş...

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’dan dereceye girenlere ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, III. Millî Kültür Şûrası sonucunda hazırlanan eylem planının Çocuk ve Kültür bölümünün 6....
error: Content is protected !!